Opis projekta i ciljevi:

Projektni prijedlog pod nazivom “Internacionalizacija poslovanja i jačanje tržišnog položaja tvrtke 1Klik d.o.o.” ojačat će konkurentsku prednost na tuzemnom i na inozemnom tržištu te će generirati nova radna mjesta i porast ukupnih prihoda. Cilj projektnog prijedloga je povećanje kapaciteta proizvodnje postojeće poslovne jedinice. Predmetna investicija omogućit će veću proizvodnost, primjenu nove tehnologije i bolju kvalitetu proizvoda, što će predstavljati temelj za internacionalizaciju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta – 238.199,25 kn

Isplaćena bespovratna sredstva – 202.469,36 kn

Razdoblje provedbe projekta: 11.09.2017. – 11.09.2018.

Rezultat projekta:

  • Zadržavanje broja djelatnika (6 djelatnika)
  • Povećavanje broja djelatnika za 4 djelatnika
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja

Kontakt osoba: Rusmir Agić, direktor, 01 3098 900, info@1klik.com.hr 

Više o natječajima saznajte na www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke 1Klik d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.