+385 1 30 98 900  ‬ prodaja@1klik.com.hr

+385 1 30 98 900

Početna » Izrada ID kartica » Tisak kartica

Upute za tisak kartica

Tisak kartica zahtijeva nekoliko jednostavnih, ali nužnih pravila kako bi proces prošao brzo, a rezulat bio kvalitetan. S ove strnice možete naručiti brz, povoljan i kvalitetan tisak na PCV kartice u tri temeljna načina: indirektni, direktni ili offset tisak.

Direktni tisak je povoljan u slučaju manje količine kartica (do 1000 komada), kada nema poterbe za zahtijevnim vizualom s najviše 2 do tri boje te kada je najvažnija aplikacija –  personalizacija (odnosno tisak identifikacijskih podataka na karticu u jednoj boji ili najčešće u crno).

Indirektni tisak (retransfer) je povoljan u slučaju manje količine kartica (do 500 komada) kada je bitna kvaliteta tiska s manjim brojem boja i manje složenim vizualom i personalizacijom fotografije nosioca kartice. Indirektni tisak je vrlo kvalitetan i zahtijevniji od direktnog, a procese tiska znatno duži.

Offset tisak je povoljan za neograničen broj kartica kada su potrebe za tiskom podjednako na strani vrhunske kvalitete, personalizacije, ali i aplikacije dodatnih elemenata kao što je na primjer potpisna staza.

Da bi se kartice vrhunski otisnule molimo imajte na umu sljedeća pravila pri slanju materijala i podataka za tisak kartica:

  1. Vizual – vizual su svi elementi koji se apliciraju na karticu i statičke su prirode, dakle ne mijenjaju se. Vizual kartice mora biti biti pripremljen u CMYK rasponu. Ukoliko postoji zahtjev za tiskom u spot bojama molimo naglasiti.
  2. Priprema za tisak –  priprema se dostavlja u otvorenoj datoteci (krivulje) u *.ai formatu ili u PDF formatu u kojem su jasno istaknuti napusti, tekstovi pretvoreni u krivulje, kompleksni vizuali i krivulje pretvoreni u bitmape (rasterizacija), transparencije izravnate (flatteing) i uklonjena višeslojnost (layer flattening).
  3. Zasićenje bojama (kumulativno) ne smije prelaziti 270%
  4. Personalizacija – odnosno svi podaci koji će se naknadno aplicirati na karticu kao što su imena, prezimena, barkôdovi i slično dostavljaju se zasebno, elektroničkom poštom u uredno složenoj tablici formata *xlsx ili *csv.
  5. Dodatni elementi – dodatni elementi kartica, kao što su potpisna staza, magnetska staza, hologram i slično, moraju biti naglašeni za vrijeme slanja upita kako bismo znali precizno ponuditi uslugu tiska.

Ovdje možete skinuti predloške za tisak kartica u otvorenim datotekama:

Adobe© Illustrator:        EPS format: 

Slika prikazuje temeljne postavke pripreme za tisak CR80, običnih PVC kartica kartica:

upute za izradu grafičke pripreme

0