Zamislite da upravljate zgradom ili dijelom zgrade u koji dnevno ulaze stotine ljudi. Zamislite da se pri tome morate pobrinuti da svakog posjetitelja identificirate i evidentirate njegov dolazak i odlazak.

Upravo s takvim problemima suočavaju se velike tvrtke, fitness centri, bazeni, poslovni centri i slične organizacije.

Tradicionlano rješenje tog problema bilo je otprilike ovako: postaviti barem jednu osobu na recepciju i zadati joj da upiše dolazak i odlazak svakog posjetitelja te da otključava vrata ili neki oblik rampe za kontrolu pristupa.

 

Važnost kontrole pristupa

Zašto organizacije ulažu sredstva u sustave za kontrolu pristupa? Razloga je nekoliko.

Za početak ono očito – takvi sustavi štite od neovlaštenog pristupa, što je naročito važno kada se radi o organizacijama koje raspolažu osjetljivim, tajnim podacima. Među njima su državne institucije, npr Narodna banka, sudovi, različite agencije, ali i privatne tvrtke koje ulažu ogroman novac u istraživanje i razvoj te zaštitu intelektualnog vlasništva.

Osm toga, sustavi za kontrolu pristupa omogućavaju vođenje evidencije o posjetiteljima, a ta je mogućnost itekako važna tvrtkama u kojima se vode evidencije radnog vremena.

Naposljetku, sustavi za kontrolu pristupa, barijere i ostalo, mogu, tamo gdje je to potrebno, ograničiti pristup u slučaju da određeni prostor premaši svoj kapacitet. U slučaju koncerata i drugih okupljanja, barijere, npr., mogu biti podignute nakon što broj posjetitelja postane prevelik s obzirom na unaprijed određene sigurnosne standarde.

 

Kontrola pristupa s RFID karticama

Sustavi za kontrolu pristupa koji se temelje na ručnom upravljanju nisu dovoljno učinkoviti kada se koriste u prostorima s velikim protokom ljudi. Nasreću, danas je moguće pronaći bolja rješenja koja, osim što donose veću učinkovitost, pružaju i veću sigurnost te olakšavaju evidenciju.

Takvi sustavi temelje se na RFID tehnologiji.

U osnovi, imaju tri dijela: terminal za kontrolu pristupa s RFID čitačem, barijera i RFID nosač podataka (karticanarukvica ili sl.)

Da podsjetimo, RFID sustavi, u bilo kojoj varijanti, funkcioniraju na način da čitač pomoću radio valova komunicira s nosačem podataka, prepoznaje ga i upisuje u bazu podataka (računalo).

Osim što je sustav za kontrolu pristupa temeljen na RFID tehnologiji brži od ostalih sustava, jer komunikacija između terminala i kartice traje manje od sekunde, on pruža i jednu mogućnost koju ostali sustavi ne pružaju: povezivanje sa sustavom za evidenciju posjetitelja ili evidenciju radnog vremena (ovisno o vrsti organizacije koja sustav koristi). Na taj način moguće je evidenciju automatizirati i time postići uštede od 80 %, kako smo i pisali u ovome tekstu.

 

Povezani proizvodi