TK4100 je osnovni tip 125 kHz RFID kartice, samo za čitanje i sadrži jedinstveni serijski broj (UID) za potrebe identifikacije .