RFID kartica s dvije frekvencije i magnetnom trakom (HiC0)  (zove se hibridna kartica ili dualna) je zapravo sasvim normalna kartica, ali sadrži dvije pločice koje rade na različitim frekvencijama odnosno 125 kHz i 13,56 MHz  i magnetnu traku koja nosi grafičke i elektronički čitljive informacije.

Tipična primjena ove kartice će biti na primjer, kada je potrebno na ulazu identificirati svoj ulazak u uredsku zgradu i potom identificirati svoj ulazak u uredski prostor. Kako čitač na ulazu u zgradu i ured ne rade na istoj frekvenciji tako su potrebne dvije frekvencije. Dualna kartica omogućuje Vam da lako koristite jednu karticu s više čitača, koji ne djeluju na istoj frekvenciji .