YMCKO ribbon sa zaštitnim slojem (overlay) za kartični printer Gladio.

  • 400 otisaka