Pri provođenju tehničke sigurnosti u velikoj mjeri je potrebno vjerovati kako tehnologiji(tehnici), tako I čovjeku. Svaki od čimbenika pridonosi sa 50% učinkovitosti i pouzdanosti, dok sa zajedničkim djelovanjem možemo sinergizirati i dodatno povećati učinke tehničke zaštite

Problematika:
Uzmimo za primjer da imamo organizaciju u kojoj je potrebno osiguravati stalne ophodnje sigurnosne službe ili nekog drugog tko je za to nadležan. Poslodavac i/ili vlasnik prostora mora vjerovati svojim zaposlenim i/ili osobama koje vrše ophodnje i tehničku zaštitu (npr. zaštitari), da te ophodnje redovno izvode. Problem je u tome što dokaza o fizičkom dolasku na lokaciju nema, već sve ostaje u domeni povjerenja.

Rješenje:
Kombinirana upotreba RFiD tehnologije koja je povezana sa programskom opremom eKLIK.

Rješenje 1 (EM beskontaktna RFiD tehnologija – On-line sistem):
Točke i lokacije na kojima je potrebno vršiti redovne ophodnje opremimo sa odgovarajućim brojem RFiD čitača. Čitače povežemo u informacijski sistem putem RS485 komunikacije ili TCP/IP mreže, a preko kojih čitači komuniciraju sa informacijskim sistemom. Djelatnicima u ophodnji dodijelimo identifikacijske medije, koji mogu biti u obliku narukvice, kartice, privjeska i sl., tako da svaki djelatnik ima svoj identifikacijski broj (medij).

Programska oprema eCheck omogućava unos službenika i radnog rasporeda preko kojeg, između ostalog, možemo voditi i obračun sati djelatnika. U sistem unesemo predviđene obilaske I ophodnje sa točno određenim terminima ili odluku prepustimo informacijskom sistemu(IS). U tom slučaju IS samostalno odlučuje i automatski određuje, te kreira vrijeme i redoslijed ophodnji pojedinih kontrolnih točaka (lokacija), tako da taj redoslijed nikada nije u potunosti jednak.

Kada sistem aktivira alarm za ophodnju, zaštitaru se prikaže plan ophodnje kojeg on može i isprintati, ali kojega se isti mora držati do zadnjeg detalja. Zaštitar se mora, sa svojim identifikacijskim medijem, identificirati na svakoj kontrolnoj točci, tako da ga približi na čitač. Čitač “pročita” identifikacijski broj i vrijeme obilaska. Te podatke posreduje informacijskom sistemu. U bazi podataka se pohrane svaka registracija tj. svi obilasci i ophodnje po redoslijedu i planu kojeg je prethodno odredio informacijski sistem. Svako kršenje redoslijeda i plana se zabilježi u sistemu, te se to javlja odgovornoj osobi.

Tehnologija RS485 omogućava povezivanje čitača na udaljenostima i više od 1 km, a možemo se odlučiti i za povezivanje putem TCP/IP mreže.

Rješenje 2 (Mifare beskontaktna tehnologija – Off-line sistem):
Rješenje sa beskontaktnom Mifare tehnologijom se od prvog rješenja razlikuje po tome, da čitače ne trebamo povezivati u informacijski sistem. Čitači se između ostalog napajaju i preko vlastite baterije, što nudi puno više slobode pri samom postavljanju i namještanju čitača. Pošto nema direktne veze na informacijski sistem, podatci o nadzornoj točci i vrijeme obilaska se pohranjuju na sami RFiD medij. Mifare tehnologija nudi medije sa različitim veličinama memorije: 1k, 4k i 8kbit-a. Kada se zaštitar vrati sa ophodnje, onda čitač na nadzornoj točci “pročita” sve podatke sa medija, te ih posreduje u informacijski sistem. Preostali koraci su identični kao i sistem opisan u slučaju On-line sistema sa EM4200 beskontaktnim medijima.
Rješenje 3 (EM4100 beskontaktna tehnologija – Off-line sistem)
To rješenje je sastavljeno iz RFiD medija, koji su raspoređeni po kontrolnim točkama. Mediji mogu biti u oblicima naljepnica, kartica, žetona, dugmića i sl. Koje jednostavno možemo zalijepiti ili pričvrstiti za podlogu. Zaštitara opremimo sa RFiD čitačom, koji može biti u obliku baterije. Baterija sa ugrađenim beskontaktnim EM4100 čitačem ima ugrađen vibro modul koji se pri uspješno “pročitanom” mediju zatrese i na taj način zaštitaru daju do znanja da je medij pročitan. Baterija bilježi u internu memoriju pročitane medije zajedno sa datumom i vremenom čitanja. Podatke sa priloženim USB kablom po potrebi prenesemo u informacijski sistem (modul eProtection) u kojem možemo izvesti daljnju obradu podataka.