Modernizacija tvrtke uvođenjem novih tehnologija (IKT)

Tvrtka 1 Klik d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „1 Klik d.o.o. – modernizacija tvrtke uvođenjem novih tehnologija (IKT)“, referentnog broja KK.03.2.1.19.0526

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 477.152,50 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 381.082,00 kn

Bespovratna sredstva – 243.892,48 kn

Privatni doprinos – 233.260,02 kn

Projekt je započeo 23. rujna 2019. te su uspješno završene sve aktivnosti 23. rujna 2020.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

1) Povećanje poslovnih prihoda za 30% do 2022.

2) Povećanje broja djelatnika za minimalno jednog do 2022.

3) Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 10% do 2022. 

4) Zadržavanje broja djelatnika na 10 djelatnika do 2022 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

Kontakt osoba za više informacija:  Rusmir Agić, +385 1 309 8900, e-mail: info@1klik.com.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr  

Internacionalizacija poslovanja i jačanje tržišne pozicije tvrtke 1 Klik d.o.o.

Projektne aktivnosti se odnose na inozemne sajmove. Tvrtka je s navedenim projektom ojačala tržišnu poziciju na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta – 589.195,50 kn

Iznos bespovratnih sredstva – 410.969,16 kn

Razdoblje provedbe projekta: 23.05.2018. – 05.05.2019.

Kontakt osoba: Rusmir Agić, 01 3098 900, prodaja@1klik.com.hr

Više o natječajima saznajte na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke 1 Klik d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.