PODATCI

Sjedište: 1KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10000 Zagreb, OIB 39654056116

Radno vrijeme: 08:00 do 15:30 sati od ponedjeljka do petka. Subotom i nedjeljom ne radimo.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, čl. [], st[], maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne smiju obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici, a djeca do 16 godina smiju naručivati samo uz prisustvo roditelja.

Ako se naručena roba ne može isporučiti, 1KLIK d.o.o. će ponuditi kupcu najsličniju robu te nakon što kupac potvrdi elektroničkom poštom da mu ponuda odgovara, najranije sljedeći dan, isporučit će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit će se povrat sredstava u roku ne manjem od 24 sata od primitka kupčeve odluke elektroničkom poštom.

Robu isporučujemo temeljem službene potvrde banke o uplati ili nakon što uplata bude vidljiva na žiro računu 1KLIK d.o.o. Odluku o načinu i temeljem kojeg dokumenta će se provesti isporuka robe donosi 1KLIK d.o.o. te se u skladu s vremenom potrebnim za potvrdu uplate usklađuje i nadnevak isporuke robe.

OBLICI PLAĆANJA

– internet bankarstvo

– opća uplatnica/virman

– pouzećem

Sve cijene uključuju PDV.

U smislu općih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja plaća proizvod i uslugu dostave posredstvom internet stranice. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.

REKLAMACIJE

E-mail adresa za reklamacijske upite je info@1klik.com.hr

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama (1KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10000 Zagreb) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o odustajanju od kupovine ili raskida ugovora o suradnji.

TROŠKOVI POVRATA ROBE

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami, osim ako se ne radi o našoj greški ili neispravnom artiklu. U tom slučaju besplatno ćemo vam zamijeniti proizvod ili vratiti sredstva.

ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OBAVIJEST O POSTOJANJU ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, propisano je da na obavezno-pravne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima, a člankom 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima 400. do 422. Zakona o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08., 125/11.), a odredbama članka 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obavezan pregledati stvar niti dati na pregled, ali je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Neispravni uređaj možete poslati na „1KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10000 ZAGREB“ nakon čega ćemo utvrditi je li reklamacija valjana. Ukoliko je reklamacija valjana zamijenit ćemo istu novom i ispravnom robom. Ako je roba oštećena u transportu kupac ima pravo na besplatan servis od strane dostavljača. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu ambalažu. Jamstvo se ne odnosi oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili trošnosti uređaja. Garancija se odobrava za svaki pojedini proizvod ili uslugu posebno.

POVRAT ISPRAVNE ROBE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o vlastitom trošku) najkasnije 14 (četrnaest) dana od dana primitka, isključivo u originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu 1KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10000 Zagreb s naznakom – „Povrat robe“. Povrat mora biti unaprijed dogovoren. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Povrat robe isključuje robu koja je korištena i/ili kojoj je vidljivo oštećena ambalaža. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi, snimit će se stanje, obavijestiti kupca, a povrat će biti odbijen. U slučaju povrata ispravne robe kupac snosi troškove dostave.

INFORMACIJE NA WEB TRGOVINI

1KLIK d.o.o. ulaže iznimne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim.

1KLIK d.o.o. ne može jamčiti apsolutnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. 1KLIK d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca. Fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju.

UVJETI KORIŠTENJA

Stranica https://1klik.com.hr/ je u vlasništvu tvrtke 1KLIK d.o.o. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja kao i svi važeći i primjenjivi zakoni Republike Hrvatske. 1KLIK d.o.o. zadržava pravo izmjene ovdje navedenih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

PRAVO KORIŠTENJA i REPORODUKCIJA ( COPYRIGHT )

Sadržaji domene https://1klik.com.hr/ kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, digitalni downloadi i podaci vlasništvo su tvrtke 1KLIK d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskih i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Elektronička komunikacija se odnosi na sve načine komuniciranja s našim poduzećem putem elektroničke pošte ili bilo kojeg drugog servisa vezanog uz ili usmjerenog prema domeni 1klik.com.hr. Ova domena je u vlasništvu poduzeća 1Klik d.o.o. te se na sve spomenute usluge elektroničke komunikacije primjenjuju tuzemni propisi o zaštiti i pravilima elektroničke komunikacije. Poduzeće 1Klik d.o.o. svim raspoloživim sredstvima nadzire i čuva elektroničku korespondenciju na zakonski i poslovno savjestan način. Obje strane, 1Klik d.o.o. i kupac / posjetitelj su u obvezi komuniciranja na siguran, jasan i zakonit način.

PRIJAVE I POVREDE ZAŠTITE PRAVA

1KLIK d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

PRIGOVORI I SUGESTIJE

Sukladno odredbi članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) sve prigovore možete uputiti elektroničkom adresom na: info@1klik.com.hr ili u pisanom obliku s povratnicom na adresu 1KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10 000 Zagreb. Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

PRIVATNOST PODATAKA

1KLIK d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo nužne podatke o kupcima koji su potrebni za slanje naručenih proizvoda i izdavanje računa, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Podaci kupaca koje koristi 1Klik d.o.o. iskorišteni su isključivo u smislu pružanja usluge i ne koriste se niti u koju drugu svrhu, a izdvojeno i pogotovo ne u svrhe marketinških, anketnih, promotivnih, javnih, političkih ili drugih kampanja. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici 1KLIK d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti Uredbom o općoj zaštiti podataka koja je stupila na snagu 25.05.2018.

Internetske stranice poduzeća 1Klik d.o.o. sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka 1KLIK d.o.o., njezini poslovni partneri i sve poslovno zainteresirane strane, a služe kao elektronički izlog asortimana poduzeća 1Klik d.o.o. Poduzeće ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nestručnom, površnom i neutemeljenom uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. 1KLIK d.o.o. se obvezuje primjenjivati sve raspoložive mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija, osim nenamjernih sintaktičkih i gramatičkih pogrešaka ili nelogičnosti što će poduzeće nastojati svesti na najmanju moguću mjeru.