1Klik d.o.o.

Savska cesta 118, HR-10000 ZAGREB

Tel.: 01 30 98 900
Fax.: 01 30 98 915
GSM: 091 50 99 539 | 099 50 56 188
Skype: eklik_support

OIB: 39654056116
IBAN: HR7623600001102260151 (Zagrebačka Banka d.d.)

Našim korisnicima uvijek želimo ponuditi više! Telefonska tehnička podrška dostupna je svaki radni dan između 08 i 16 sati, a tehnička pomoć elektronskom poštom dostupna je svaki dan između 08 i 18 sati.