+385 1 30 98 900  ‬ prodaja@1klik.com.hr

+385 1 30 98 900

Početna » Izrada ID kartica » Personalizacija

Personalizacija kartica je važan korak u izradi kartica za specifičnu, osobnu, upotrebu. Zato se i nazivaju personalizirane kartice. Takve kartice sadrže barem jedan identifikacijski element, a najčešće se odnosi na ime, prezime ili podatak koji jasno i nedvosmisleno identificira imaoca kartice.

Česta personalizacija se odnosi i na fotografiju imaoca, a da bi izrada takvih kartica bila što kvalitetnija važno je znati da sve fotografije moraju bbiti dostavljene u istom formatu i po mogućnosti iste kvalitete, odnosno, rezolucije.

U svrhu personalizacije se izrađuju i posebna mjesta na kartici koje nazivamo “potpisna staza” na koju se imaoc kartice može i vlastoručno potpisati. Takva staza je dodatni element u procesu izrade i mora se najaviti prije izrade.

0