Beskontaktna RFiD kartica 125 KHz s magnetnom trakom (LoCo).Kompatibilna sa svim ID uređajima za kontrolu pristupa ili ID čitačima.Sadrži jedinstveni serijski broj (UID) za potrebe identifikacije.Ove kartice nose grafičke i elektronički čitljive informacije, koje se snimaju na magnetnoj traci.