Popularne MIFARE Classic 4K kartice rade na frekvenciji od 13,56 MHz, prema standardu ISO 14443A i sadrži 4K byte memorije read/write. Ove kartice se još popularno nazivaju “pametne” RFiD kartice. Generalno gledajući, pametne kartice pružaju viši stupanj zaštite. One posjeduju memorijske segmente u koje se može upisati broj kartice i nakon toga „zaključati“ šifrom. Ovakvu karticu mogu čitati samo čitači koji poznaju ovu šifru. MIFARE Classic kartice obično rade na udaljenosti do 10 cm, ovisno o snazi ​​čitača.