Biometrijska identifikacija (po)diže mnogo prašine (npr. kod AZOP-a – Agencija za zaštitu osobnih podataka), i to ponajviše zbog zaštite osobnih podataka.

S obzirom da je biometrijska identifikacija jedna od najpouzdanijih metoda, te da u kombinaciji sa kontrolom prolaza nudi 100%-tni nadzor posjetitelja, za tržište fitness i wellness centara smo pripremili odgovarajuće tehničko rješenje.

U praksi se pokazalo da čak i tehnički vrlo sofisticirane metode često uzrokuju brojne probleme, a to se najčešće odrazi na područje kontrole pristupa.

Registracija sa odgovarajućim medijima, bilo da se radi o magnetskom zapisu (magnetske kartice), bar kodu ili RFID mediju (beskontaktna tehnologija), ne nudi 100%-tnu pouzdanost da je takav medij zaista kod osobe kojoj zapravo pripada.

Da pojasnimo problematiku na konkretnom primjeru:

Ivan Perić je vlasnik beskontaktne RFID kartice, putem koje ima neograničeni broj posjeta fitness centru. Pošto Ivan posjećuje fitness samo 1x tjedno, u ostalim terminima može svoju karticu posuđivati svojim suradnicima, prijateljima koji potom to iskorištavaju. Ako se među sobom dobro organiziraju, mogu svi (vise osoba) sa jednom karticom (pretplatom) posjećivati fitness centar, što vlasniku fitness-a predstavlja veliki direktni ali i oportunitetni trošak, te veliku poslovnu štetu.

Kada fitness centar ima kontrolu prolaza uređenu sa tripod barijerom prolaza na ulazu, a ljudi na recepciji nisu pozorni, bilo tko sa takvom (valjanom) RFID karticom može iskoristiti tu, najslabiju kariku u sistemu.

Modul za prikazivanje slike člana na ekranu recepcije doduše nudi odgovarajući nadzor nad takvim osobama, međutim to onda ovisi od vremena I motivacije ljudi na recepciji da otkriju prekršitelje. U suprotnom primjeru sam sistem ne nudi u potpunosti pouzdane metode otkrivanja takvih osoba koje krše pravila.

S obzirom da takvu pouzdanost nudi samo biometrijska identifikacija, a koja je pod povećalom AZOP-a, te nije dozvoljena, osim ako nije prijavljena I odobrena sa strane AZOP-a, te ako osoba pismeno potpisom potvrdi privolu da se smije koristiti biometrija njegovog otiska prsta.

Manevarskog prostora je zapravo vrlo malo međutim rješenje ipak postoji! U vezi sa eKlik kontrolom pristupa biometriju možemo uvesti u bilo koji sector bez potrebe po prijavljivanju AZOP-u i odobravanju sa njihove strane.

Za više informacija i kako to uvesti u vaš centar, pošaljite upit na: eklik@1klik.com.hr  i zahtjevajte odgovarajuće rješenje za vašu tvrtku/centar.