Sparta Gym među prvim korisnicima našeg sustava kontrole pristupa

Kada stanete na recepciju Sparta Gym-a, odmah će vam postati jasno da je ovaj fitness centar omiljen među Zagrepčanima. Zato je u ovom fitnessu uvijek vrlo živo i prometno. S obzirom na to i na želju vlasnika da svoj biznis nastavi širiti i razvijati, implementacija našeg hardverskog i softverskog rješenja bio je prirodan nastavak poslovne vizije vlasnika.

Početak suradnje i implementacije rješenja

Radi postizanja brže kontrole ulaza i izlaza u fitness i lakšeg rada na recepciji, predložili smo vlasniku fitnessa instalaciju barijera prolaza pored same recepcije. Tako smo montirali dvije barijere prolaza: Tripod SL2012 i jednu zakretajnu “swing” barijeru SWG101 namijenjenu kontroli prolaza osoba s invaliditetom. Potonja barijera ima ugrađenu elektro-magnetsku bravu koju osobe na recepciji mogu nadzirati preko programa eKlik, a isto tako preko instaliranog taba “Prolazi” u softveru mogu ručno nadzirati otvaranje servisnog prolaza. Program je također Sparta Gym-u omogućio nadziranje otvaranja obiju barijera prolaza, odnosno kontrolu ulaza i izlaza.

 

Kako to tehnički funkcionira i što sve zaposlenici fitnessa mogu nadzirati putem eKLIK softvera?

Barijere prolaza su preko čitača Klik16 povezane s programom eKlik. To znači da je svaki RFID medij kojeg čitač pročita vidljiv u programu i može se njime upravljati. Kada čitač očita RFID medij posjetitelja koji želi ući u fitness, program automatski provjerava jesu li zadovoljeni uvjeti posjetitelja i šalje signal barijeri prolaza koja potom dozvoli ili ne dozvoli prolaz. Uvjeti o kojima govorimo posebno su dizajnirani za potrebe fitness centara. Na primjer, jedan od tih custom-made uvjeta je godišnja članarina. Naš eKlik program automatski provjerava važnost članarine putem očitanog RFID medija polaznika fitnessa i omogućava prolaz polazniku putem barijere ako članarina nije istekla.

Ovo su još neki od spomenutih uvjeta:

S vremenom se pokazalo da sama aktivacija prolaza nije dostatna, pa smo sistem nadogradili sa pulsom, preko kojeg program dobija informaciju je li prolaz zaista i izvršen. Ako član prisloni karticu i program aktivira prolaz, to još ne znači da je član zaista i fizički ušao. Stoga smo za tu namjenu signal iz barijere povezali na digitalni ulaz čitača Klik16 sa kojim sada nadziremo i informaciju o uspješno odrađenom prolazu.

Povezivanje BodyShake i Grapos aparata s eKlik programom

Kako u Sparta Gym-u neprestano šire i obogaćuju ponudu te brinu za udobnost i zadovoljstvo svojih članova, tako su investirali i u kupnju BodyShake aparata za proteinske napitke. Taj aparat preko ugrađenog automata za kovanice i novčanice omogućava kupnju proteinskog napitka (shake-a). Ubrzo se pojavila potreba da bi kupnju na BodyShake aparatu mogli povezati sa sistemom dobropisa u programu eKlik.

Najprije je bilo potrebno riješiti komunikaciju sa BodyShake aparatom. S obzirom na to da taj aparat upotrebljava MDB protokol, naši su programeri u program eKlik ugradili funkciju za komuniciranje preko MDB protokola. U BodyShake aparat smo, pored MDB kontrolera, ugradili i Klik16 RFID čitač, koji “pročita” beskontaktnu RFiD karticu. Potom se u programu eKlik provjeri stanje dobropisa. Ako član ima pozitivno stanje na svojem računu, ta se informacija pošalje BodyShake aparatu. Kada aparat uspješno zaključi pripremu proteinskog napitka, on signalizira programu eKlik da je došlo do promjene na računu, odnosno da se iznos na računu treba umanjiti za cijenu plaćenog shake-a.

Slično rješenje smo kasnije uveli i za Grapos aparat za bezalkoholne napitke koji je također na raspolaganju članovima Sparta Gym-a.

Kontinuirano nadograđujemo naš eKlik program radi zadovoljenja pojedinačnih potreba klijenata

2019. smo godine u barijere prolaza ugradili Infoterminal koji ima display od 7 incha i koji podržava HTTP protokol. Svrha njegove ugradnje  je obavještanje članova o statusu i validnosti karata, odnosno pružanje informacije o tome zašto ulaz na barijeri prolaza nije bio odobren.

Također smo uveli i modul za upis članova na recepciji ili preko Interneta. Osoba koja se želi učlaniti u Sparta Gym svoje podatke može unijeti putem tableta na recepciji, a proces upisa podataka sukladan je s GDPR zahtjevima.

Tako je Sparta Gym dobio cjelovito hardversko- softverski sustav koji fitness centru znatno olakšava poslovne procese, ostavljajući njegovim zaposlenicima dovoljno prostora da se bave svojim primarnim poslom. Kako smo počeli sa Sparta Gymom, tako smo nastavili i s ostalim fitness centrima, cijelo vrijeme nastojeći razumjeti i pozitivno odgovoriti na njihove specifične potrebe u svrhu dodatnog olakšanja njihovih poslovnih procesa.

Ako ste u ovom tekstu pronašli plodno tlo za ostvarenje suradnje s 1Klik-om, konktatirajte nas na info@eklik.hr. Naš prodajni tim i ekipa iz tehničke podrške dat će vam odgovore na sva pitanja brzo i savjesno te vam prenijeti informacije I iskustva iz dosadašnje 15-godišnje prakse.