Još prije pet godina, odnosno 2015., u Narodnim novinama br. 32/15 objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. U njemu su nabrojane sve obveze koje poslodavac mora ispuniti prilikom vođenja evidencije radnog vremena.

Detalje možete pronaći na web stranici Narodnih novina, a ovdje ćemo izdvojiti najvažnije stavke koje mora sadržavati evidencija radnog vremena:

  1. ime i prezime radnika,
  2. datum u mjesecu,
  3. početak rada,
  4. završetak rada,
  5. vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
  6. ukupno dnevno radno vrijeme,
  7. vrijeme terenskog rada,
  8. vrijeme pripravnosti,
  9. vrijeme nenazočnosti na poslu:

Poslodavac može voditi evidenciju radnog vremena u obliku knjige ili u elektronskom obliku, a dužan je čuvati podatke iz evidencije najmanje šest godina.

 

Što je novo u 2020.

Što se tiče evidencije radnog vremena u 2020., najvažnija novost je fond sati koji su poslodavci dužni ove godine uzeti u obzir. A on izgleda ovako:

Siječanj: ukupno 23 dana, od toga 21 radni dan i 2 praznika. Ukupno 184 sati, od toga 168 radnih i 16 sati praznika.

Veljača: ukupno 20 dana, od toga 20 radnih dana. Ukupno 160 sati, od toga 160 radnih sati.

Ožujak: ukupno 22 dana, od toga 22 radna dana. Ukupno 176 sati, od toga 176 radnih sati.

Travanj: ukupno 22 dana, od toga 21 radni dan i 1 praznik. Ukpno 176 sati, od toga 168 radnih sati i 8 sati praznika.

Svibanj: ukupno 21 dan, od toga 20 radnih dana i 1 praznik. Ukupno 168 sati, od toga 160 radnih sati i 8 sati praznika.

Lipanj: ukupno 22 dana, od toga 20 radnih dana i 2 praznika. Ukupno 176 sati, od toga 160 radnih sati i 16 sati praznika.

Srpanj: ukupno 23 dana, od 23 radna dana. Ukupno 184 sati, od toga 184 radna sata.

Kolovoz: ukupno 21 dan, od toga 20 radnih dana i 1 praznik. Ukupno 168 sati, od toga 160 radnih sati i 8 sati praznika.

Rujan: ukupno 22 dana, od toga 22 radna dana. Ukupno 176 sati, od toga 176 radnih sati.

Listopad: ukupno 22 dana, od toga 22 radna dana. Ukupno 176 sati, od toga 176 radnih sati.

Studeni: ukupno 21 dan, od toga 20 radnih dana i 1 praznik. Ukupno 168 sati, od toga 160 radnih sati i 8 sati praznika.

Prosinac: ukupno 23 dana, od toga 22 radna dana i 1 praznik. Ukupno 184 sata, od toga 176 radnih sati i 8 sati praznika.

 

Povezani proizvodi